Bij Junior IOT zeggen we altijd “Dit kan je best zelf”… en we doen onze uiterste best om dat ook waar te maken. Dat is waarom we trainen, en door de nieuwe vaardigheden uit te dragen krijgt technologie weer een stevigere plek in de maatschappij. Help je mee, we kunnen dit niet alleen!

Daarnaast helpen we via jullie evenementen onze passie voor technologie uit te dragen. Lees alle mogelijkheden hieronder.

Pop-up workshop of demo bij evenementen

In een workshop of demo kunnen we laten zien wat technologie en innovatie in de regio kan betekenen. We we sluiten hiermee graag aan op jouw evenement. Zo geven we een goede invulling voor de termen zoals ‘economische innovatie’, ‘educatie en vernieuwing’, ‘jongeren participatie’, ‘technologie innovatie’, ‘ict en arbeidsmarkt’, ‘citizen science’, ‘smart city’, ‘internet of things’, ’empowerment’ en burger participatie. Stuur een email naar: [email protected]

Als stichting proberen we onze gewone activiteiten tegen zo laag mogelijke kosten te doen, en daarmee is het noodzakelijk om een onkostenvergoeding af te stemmen welke past bij het budget en de doelgroep van het evenement. Je helpt ons hiermee onze activiteiten mogelijk te maken.

Pop-up workshop, maatschappelijke versie

Met de pop-up makerspace komen we ook graag naar gelijkgestemden om de inspiratie voor technologie te delen. Aan maatschappelijke organisaties, CoderDojo’s, makerspaces worden geen kosten gerekend, wanneer we herkennen dat jullie je kennis en vaardigheden ook graag delen.

Technologie als bedrijfsactiviteit

Maatwerk is mogelijk als aanvulling op jouw bedrijfsactiviteit – we laten ons graag inspireren door jullie wensen. Stuur een email naar: [email protected]

IOT voor Beginners: solderen, arduino en Internet of Things

In onze maandelijkse training ‘IOT voor Beginners’ komen dezelfde onderwerpen aan bod als we ook de leerlingen op school aanbieden. We gaan echter nog véél verder. In drie avonden laten we je de fijne kneepjes zien van data, meten, draadloze communicatie; en dat allemaal met iets wat je op de eigen keukentafel in elkaar kunt zetten.

Iedereen kan hieraan meedoen, en voorkennis is niet nodig. Onder ons publiek zien we dames en heren met een beginnende interesse in programmeren, soms ook leraren of bijvoorbeeld CoderDojo instructeurs, maar ook wetenschappers en softwarespecialisten. We willen hiermee bijdragen aan nieuwe technologie inspiratie, de prijs voor drie avonden is daarom beperkt tot €90. Via de pagina  ‘IOT voor Beginners’ schrijf je je in.

IOT Café – een netwerk moment

Om de maand ben je op de zaterdag avond welkom op ons IOT Café. Dit is het moment om met ons én met elkaar kennis te maken. We zien gesprekken over de vraag hoe we met elkaar meer mogelijk kunnen maken in het bestaande onderwijs. En op deze avond zien we ook de citizen science mensen uit de binnenstad verder werken aan hun technologie toepassing met IOT. De leerlingen van onze zaterdag inloop laten hun projecten zien, en geven trots een tour door ‘hun’ werkplaats.

Dit is ook een goed moment om iets nieuws te ontdekken, en aanvullende vragen te stellen. Er is altijd wel iemand met een passend antwoord.

Deelname is gratis. Maar je betaalt er wel voor: door je kennis met elkaar te delen, en je helpt ons al enorm door te netwerken. Om grote verrassingen in bezoekersaantallen op te vangen vragen we je heel ludiek om een hapje en drankje mee te nemen. Wij zorgen natuurlijk voor een basis voorraadje. Schrijf je in via de pagina ‘IOT Café‘.

 

 

Trainingen en workshops voor leerkrachten

Leerkrachten studiedag via STOO – Ontdekkend leren: van solderen tot programmeren in de klas

Geniet van een comfortabele training van één dag, samen met leerkrachten van andere scholen. Deze studiedag wordt gegeven op een bijzondere locatie op een centrale plaats in Nederland, bijvoorbeeld in de ontmoetingsplek ANNE in Utrecht. De kosten zijn dit jaar €210 per persoon inclusief koffie, thee, lunch en materialen. De kosten kunnen wellicht betaald worden vanuit het studie budget. In deze prijs is reeds een onderwijskorting verwerkt.

Bij voldoende interesse kiezen we een datum, en we hebben minimaal 8 deelnemers nodig om de studiedag in te plannen. Informatie en een aanmeldformulier vind je op STOO.

Leerkrachten workshop in Alkmaar, of op locatie

We maken graag maatwerk om de school te helpen bij het toepassen van onze lessen. Reken op twee dagdelen voor de beheersing van soldeer lessen en de programmeer instructie.

Een training in onze eigen werkplaats in de Star Wars bus in Alkmaar is mogelijk bij 3 tot 8 deelnemers. Op verzoek, en bij grotere groepen wijken we uit naar een andere plek. We trainen jullie docententeam ook graag op jullie eigen locatie.

De prijs voor deze training is €200 per persoon voor twee dagdelen of twee avonden, en een abonnement voor meer lessen is ook mogelijk. In deze prijs is reeds een onderwijskorting verwerkt. Doorgaans wordt de training betaald vanuit het studie budget. Stuur een email naar: [email protected]

Vrijwilligerstraining en CoderDojo

We geven graag instructie en training aan gelijkgestemden om de inspiratie voor technologie te delen. Voor maatschappelijke organisaties, CoderDojo’s, vrijwilligers worden geen kosten gerekend, wanneer we herkennen dat jullie je kennis en vaardigheden ook graag delen.

 

 

Lessen op scholen

Als school kan je met onze lessen aan de slag. Dit kan op drie manieren, met elk een eigen kostenplaatje. En daarna is het nog de keuze om een afspaak te maken voor één dagdeel, een heel jaar, of iets er tussen in. Hiervoor stuur je een email naar: [email protected]

De kosten voor lessen op de scholen

 • Wil je als school zelf met onze lessen aan de slag? Dat kan je helemaal zelf, maar we helpen ook graag. In overleg maken we graag de lesmaterialen klaar – en zolang ons logo er op blijft staan kunnen jullie de materialen daarna gratis gebruiken. Voorwaarde is wel dat jullie helpen de materialen nóg beter te maken.
 • Gaan wij de lessen geven? Dat doen we graag. De richtprijs is dit jaar nog € 450 voor een dagdeel, en € 750 voor een gehele dag. Wanneer sprake is van langere reistijd, vaak wisselende locaties of meer op- en afbouw tijd, dan rekenen we met gehele dagen. De prijs is inclusief het gebruik van machines, gereedschappen en kleine materialen tijdens de workshops. De wat duurdere materialen zoals Arduino’s en bouwpakketten worden apart gerekend.
 • In sommige gevallen kan je als PO een voordeligere afspraak maken voor een ‘consulent digitale vaardigheden’ via het BOS programma van jullie lokale bibliotheek. De programma’s kunnen, afhankelijk van de consulent, een geheel verschillende invulling hebben. De school betaalt in het BOS programma een bijdrage, en een aanzienlijk deel van de kosten wordt gedragen door subsidies.

Bij een langdurende afspraak kunnen we ervoor kiezen om de machines en gereedschappen tijdelijk een plek op de school geven, deze blijven wel ons eigendom. De machines en gereedschapsets kunnen we ook leveren voor de blijvende inrichting van werkplekken.

Het genoemde tarief geldt voor het geven van de workshops aan leerlingen. Voor ‘train de trainer’ en voor een mini-kwartiermaker rol gelden andere tarieven.

Lessen zijn passend gemaakt voor kdv, basisschool, VO, SBO, SVO

Junior IOT komt bij jou in de klas. De hands-on workshops voor programmeren en electronica worden ontworpen voor 5 tot 10 leerlingen of deelnemers, en het juiste aantal hangt af van de doelgroep. In de 3D printer lessen kan eventueel een grotere groep worden bediend. De exacte invulling blijft maatwerk: afhankelijk van de doelgroep kunnen we 1 uur, twee uur of een hele middag aan de slag.

De lessen zijn prima geschikt voor de basisschool, op het kinderdagverblijf, en ook voor VO: VMBO, HAVO, VWO en Atheneum. We geven hiermee een aanvulling op de bestaande lespakketten en geven een vervanging voor onder meer computational- en ict vaardigheden, samenwerken, ontwerpen en onderzoeken. Voor het MBO zullen we de lessen op de doelgroep stroomlijnen als aanvulling op specifieke ICT vak lessen.

Om een afspraak te maken om dit verder door te spreken, stuur je een email naar: [email protected]

Voorbeeld: technologie lessen, de gehele school het gehele jaar één dag per week

Hieronder laten we een voorbeeld jaarplanning zien van een basisschool. Gedurende één jaar zijn we een aantal maanden actief met solderen en programmeren; en een paar maanden met de 3D printer lessen. Een paar weken werken we in carrousel vorm om de materie te laten samenkomen. En in de na-schoolse inloop zorgen we voor een verbinding tussen de verschillende leeftijden. Het programma inspireert om verdere aanvulling te geven in andere lessen, en vervult zelfs een rol die op andere scholen in een plusklas wordt opgevangen.

Voorbeeld: introductie workshop, één uur voor elke klas

Het geven van één of twee workshops aan de kinderen is vaak al voldoende als eerste introductie van techniek of technologie op de school. Vanuit onze lessenserie is het de voorkeur om dan te kiezen voor één les in solderen, en één les in programmeren. Om de samenhang tussen deze twee lessen duidelijker te maken kan je daarna verder overwegen om een vervolg serie in te plannen.

We plannen onze tijd dan in dagdelen of in gehele dagen.

Voorbeeld: themaprogramma met technologie op maat

Soms heb je als school al een thema ingepland, en heb je alleen nog de technologie lessen en workshops nodig. In overleg ontwerpen we de juiste invulling, waarbij programmeren of ontwerpen een rol zal spelen. De lessen op jouw locatie plannen we in dagdelen of gehele dagen.

Voorbeeld: pop-up Junior IOT inloop

Bij workshops voor een wisselend publiek zullen we werken volgens de context van onze eigen ‘makerspace’. De wekelijkse zaterdag inloop van Junior IOT loopt nu al drie jaar, en het is goed mogelijk eenzelfde invulling te geven op een andere plek. Wij doen het een tijdje voor, en zodra het goed loopt nemen jullie het deels van ons over.

Onze inzet voor het inrichten, opstarten en draaien van een dergelijke inloop rekenen we in dagdelen of gehele dagen;

Een uitgewerkt voorbeeld programma – op een basisschool

Op basisschool Atalanta zijn we in december 2018 begonnen met onze aanpak. Inmiddels is het een deel geworden van de roosters, maar vooral ook van de visie van de school. Trots vertellen we hier meer over op: Wetenschap- en techniekonderwijs met Junior IOT op het Atalanta.

De voorbeelden die we hieronder beschrijven zijn gevormd vanuit deze ervaring. We horen graag jullie op- en aanmerkingen.

Electronica en programmeren, wekelijks één dag

Voorbeeld planning op de basisschool:

Gedurende een half jaar plannen we een vaste dag in de week. Verdeeld over de dag tussen 8.30 tot 14.15 worden 5 workshops van een uur ingeroosterd voor groep 5-6-7-8. In elke workshop komen 8 leerlingen, dus bij een klas tot 32 leerlingen komt elk één keer in de maand aan de beurt. Na schooltijd plannen we een open inloop, dan kunnen de geïnteresseerden vrijblijvend extra terug komen om te verdiepen en te verbreden.

Afhankelijk van leeftijd en vaardigheden voegen we in de lessen meer of minder uitdaging toe aan de lesinhoud van die dag. Elke les pakken we één, soms twee van de volgende onderdelen op. Een half jaar voor electronica en programmeren ziet er dan als volgt uit:

 • De eerste les doen we een introductie in fijne electronica door het bouwen van een trilrobot uit een voorraad kleine onderdelen. Het gemaakte werkje nemen ze trots mee naar huis.
 • Daarna volgt de trilrobot met schakelaar, waarbij de leerlingen elkaar ook leren te helpen.
 • Vervolgens wordt een RGB-led orgel gemaakt: met schakelaars kiezen ze de kleuren rood, groen, blauw, of een mix daarvan.
 • Dan is het tijd om de eerste stappen te zetten in het programmeren van de Arduino, en we maken een Blink.
 • Vervolgens leren we een bestaand programma aan te passen door het toevoegen van losse led’s en uiteindelijk ook een RGB-led die ze op dezelfde manier programmeren. De arduino met gesoldeerde leds gaat ook trots weer mee naar huis.

In het lesjaar dat hierop volgt, herhalen we deze onderwerpen in een meer compacte vorm. Zo kunnen we nadruk toevoegen op het beter samenwerken met elkaar, en er ontstaat ruimte om nieuwe onderwerpen te ontdekken. Leerlingen leren bovendien beter zelfstandig hun weg te vinden, en hierdoor wordt een verdere verbreding mogelijk.

Wekelijks een na-schoolse inloop, gratis voor de leerlingen

Na schooltijd hebben we een open inloop. Leerlingen van verschillende klassen door elkaar kunnen zonder afspraak meedoen. Het is gratis, maar leerlingen betalen er wel voor, door wat ze leren weer aan een ander door te geven. De inloop is een instrument van de school om een verbinding tussen de leerjaren te laten ontstaan, om de leerkrachten later meer steun te bieden vanuit de leerlingen.

 • In de na-schoolse inloop maken ze dezelfde dingen als in de lessen, maar dan wellicht met extra finesse waar ze door de drukte niet aan toe kwamen.
 • Leerlingen kunnen nu al aardig met voorbeeld programma’s overweg. Ze kunnen één of meer servo’s programmeren. We laten zien hoe dit een begin kan worden van een grotere robot.
 • Als aardigheid kunnen kinderen nu ook een OLED display programmeren, of wat ze nemen, een mini televisie. Ze verzinnen hun eigen tekst (wel even controleren)
 • De leerlingen willen dan nóg meer, en daarvoor hebben we het licht stokje, een strip waarbij ze een kleur heen en weer laten bewegen door een strip met 8 programmeerbare meerkleuren leds. Deze werkjes blijven op display op school.
 • Daarna is het mogelijk om licht effecten te programmeren op een ledstrip van 5 meter. Als school wil je immers ook trots laten zien wat ze kunnen!

In het lopende jaar zie je dat leerlingen die in de inloop komen, ook in deze lessen met de klas meer helpen. Ze vragen bovendien of ze ook mogen helpen bij lessen in een andere klas.

3D printer lessen, wekelijks één dag

Voorbeeld planning op de basisschool:

Gedurende een half jaar plannen we een vaste dag in de week. Verdeeld over de dag tussen 8.30 tot 14.15 worden 3 workshops van anderhalf uur ingeroosterd voor groep 6-7-8. De les is voor een halve- of een hele klas. Bij een hele klas blijft de eigen leerkracht erbij. Na schooltijd plannen we een open inloop, dan kunnen de leerlingen hun werkjes 3D printen en extra dingen ontwerpen.

We breiden de lessen uit met ontwerpen, 3D tekenen en 3D printen. Deze lessen kunnen met een halve of een hele klas tegelijk. De school heeft één of meerdere 3D printers of schaft een goede en voordelige Prusa 3D printer aan. De school zorgt ervoor dat de laptops van de klas toegang hebben tot TinkerCad op het internet, en dat de printer software is geïnstalleerd. We geven 6 tot 8 lessen:

 • Wat is een 3D printer, welke onderdelen herken je.
 • Introductie TinkerCad, inloggen, wachtwoord opschrijven en een eerste naamkaartje tekenen.
 • Introductie 3D printer software, we doen voor hoe je een ontwerp klaar maakt voor de printer.
 • TinkerCad verder werken, en voor vaardige leerlingen een vrije oefening.
 • Thingiverse, zoek een printbaar ontwerp.
 • TinkerCad, teken een meer uitdagend ontwerp.

Op het na schoolse moment kunnen leerlingen zelf de 3D printer bedienen (de school budgetteert jaarlijks één vervanging). De school voorziet in een redelijke voorraad filament. leerlingen zullen onderling hulp zoeken waarbij ook een koppeling tussen de klassen ontstaat.

Leerkrachten introductie in de koffiekamer

Zodra een aantal lessen zijn gegeven in de klas, kunnen we de leerlingen meenemen naar de koffie kamer. Samen richten we snel de werkplekken in en wordt het leraren team meegenomen in het zelf maken van dezelfde werkstukjes als de leerlingen. We zien dat de leerlingen de inspiratie goed op de leerkrachten kunnen overbrengen.

Carrousel in de klas

Indien ook voor 3D printer lessen wordt gekozen kunnen we na enkele lessen een carrousel organiseren. Het is goed om hiervoor de twee weken voor de kerst en de twee weken voor de zomer vakantie in te plannen. We zijn hier met de klas een hele ochtend of middag mee bezig. De eigen leerkracht blijft erbij om ook mee te genieten van de passie van de klas. De leerlingen zijn dan voldoende vaardig, en weten waar hun interesse ligt. We maken van de tafels in de klas werkeilanden voor solderen, programmeren en voor 3D tekenen. Leerlingen werken waar mogelijk samen, en helpen elkaar binnen de grotere groep.

Ervaringsleren voor de leerkracht

Het hands-on moment in de koffiekamer, wat later in het jaar wordt gevolgd door een carrousel in de klas; dit zorgt voor een soepele introductie van onze technologielessen bij de leerkracht. Daarnaast maakt een deel van de leerlingen zichzelf op de inloop meer vaardig, en oefent in het elkaar aanleren van deze lessen. De carrousel in de klas laat zien hoe we met de lessen omgaan. We ondersteunen deze inleving door in de school producten te laten zien, maar ook via publicatie in de nieuwsbrief aan ouders, en in de wekelijkse berichten aan de leerkrachten.

Een aantal leerkrachten raakt vanzelf geïnteresseerd in de materie. Het leraren team is samen met de sterkere leerlingen op een gegeven moment in staat om onze ondersteuning in deze lessen voor een deel van ons over te nemen.