Onze organisatie verandert continu om ons aan te passen aan jullie wensen. Er is steeds meer mogelijk. Zo is medio 2020 een aantal vragen ontstaan om het Junior IOT lesprogramma voort te zetten met een eigen leerkracht of onder een lokale workshop leider. We hebben een passende formule ontworpen om aan deze vraag te voldoen, waarbij we ons nadrukkelijk richten op een degelijke ondersteuning – wat we zo belangrijk vinden dat we deze middels een stapelkorting voor een deel gratis kunnen aanbieden.

Bovendien vinden we het belangrijk om onze licentie in bepaalde gevallen gratis aan te kunnen bieden. Lees snel verder!

Graag stellen we een passende aanbieding samen. Stuur je ons daarvoor een email? [email protected]

Verschillende licenties – Het gebruik van geschreven lesmaterialen, of delen en/of werkwijze hieruit – wat mag wel en wat kan niet:

Je mag in overleg onze online en offline geschreven lesmaterialen en andere media van workshops, projecten gebruiken, zolang het niet wordt aangepast en ons logo er op blijft staan. Dit zijn onze les beschrijvingen, labs, documentatie, agenda’s, lesplannen en andere geschreven (les)materialen, of delen en/of werkwijze hieruit. Aan het gebruik hiervan kunnen licentiekosten verbonden zijn. Deze kosten staan beschreven verder op deze pagina.

Het kopiëren van de materialen, onder meer naar online of offline publicaties is zonder overleg niet toegestaan. We overleggen graag over de mogelijkheden.

Hobby – Thuisgebruik is gratis

Eindgebruikers die zelf met onze lessen en labs aan de slag gaan hoeven zich geen zorgen te maken. Dit thuisgebruik is altijd gratis. Je kunt daarvoor de werksets en onderdelen aanschaffen uit onze shop, maar dat hoeft niet.

Deze afspraak telt niet zodra er een begeleider of een organisatie betrokken is bij het gebruik van onze materialen. Kijk dan onder de volgende kopjes.

Maatschappelijk – Belangeloos gebruik kan gratis-onder-voorwaarden

Je mag onder voorwaarden gratis gebruikmaken van de online en offline media, ter kennismaking en voor maatschappelijke doeleinden. In beide gevallen geldt: Wanneer je er zelf geen geld aan verdient, mag je de media, lessen en materialen van Junior IOT gratis gebruiken – het gaat erom dat je in de hele keten geen kosten rekent bij een eindgebruiker of opdrachtgever.

Ter kennismaking betekent dat het gaat om incidenteel gebruik, niet meer dan één of twee dagdelen per deelnemer per jaar. Wil je op deze manier een keer een les gebruiken, of een klein project doen? Dan kan dit vaak ook gratis. In overleg verkennen we verder wat mogelijk is. Het is altijd een goed idee om foto’s en blogs te delen, zo helpen we samen om technologie in het onderwijs te promoten.

Enkele maatschappelijke vrijwilligersorganisaties kunnen zonder kosten onze labs en lesmaterialen toepassen, zolang er geen kosten gerekend worden bij de eindgebruiker. Dit zijn bijvoorbeeld: CoderDojo, Girls in tech groepen, FabLabs en makerspaces. Benader mij op een chat om je groep aan deze lijst toe te voegen.

Voorbeelden:

 • Leerkracht VSO geeft een eenmalige kennismaking in solderen en programmeren
 • CoderDojo geeft gratis workshops Arduino programmeren en gebruikt onze labs en voorbeelden
 • Een ‘probeer tafel’ voor de promotie van technologie op een onderwijs evenement

Deze “Gratis” afspraak telt niet wanneer er wel inkomsten zijn. In dat geval is een verrekening volgens het pakket “Zelfstandige” volgens het volgende kopje.

Zelfstandige – Pakket voor zzp partner of zelfstandige workshop-gever

Als zelfstandige of zzp-er maak je gebruik van de media, lessen en materialen van Junior IOT, en heb je hiermee een bepaalde omzet en inkomen. Licentie: Je mag alle labs en lesmaterialen gebruiken, zolang je aangeeft dat de labs en lesmaterialen van Junior IOT afkomstig zijn en je deze materialen niet wijzigt. De kosten voor de licentie bedragen 5% van je tarief per dagdeel dat je deze materialen gebruikt. Dagdelen zijn daarbij niet verder deelbaar, en voor de eenvoud rekenen we als tarief  € 300 per dagdeel, waardoor je € 15 per dagdeel afdraagt. Dit licentiebedrag is verwerkt in het uurtarief wat je rekent aan je opdrachtgever.

Een licentiekorting of stapelkorting is mogelijk naar gelang je zelf of namens je opdrachtgever meerdere producten afneemt. In overleg maken we een passende afspraak voor jouw specifieke situatie, om samen een duurzame overeenkomst aan te gaan.

Kostenindicatie:

 • bij een workshop serie van 4 dagdelen: 4 x 15 = € 60 afdracht aan Stichting Junior IOT
 • bij één schooljaar wekelijks één schooldag PO: wekelijks € 30 afdracht aan Stichting Junior IOT
 • bij keuzevak MBO Internet of Things, wekelijks twee blokken van elk 4 lesuren: wekelijks € 30 afdracht aan Stichting Junior IOT

Het is handig om over te stappen naar het “Leerkracht” pakket zodra je meer omzet hebt dan één dagdeel voor een geheel schooljaar, of een gehele dag voor meer dan 20 weken. Je kunt dan ook op een handige manier korting verdienen op je licentie kosten. Lees verder onder het volgende kopje.

Leerkracht – Pakket met licentie voor één leerkracht op meerdere scholen

Een leerkracht werkt gedurende één schooljaar met de media, lessen en materialen van Junior IOT. Je betaalt hiervoor € 600 per leerkracht per jaar. Je krijgt toegang voor alle projecten van Junior IOT, en heeft hiermee toegang tot alle lesmaterialen, leerkracht ondersteuning en achtergrondinformatie om deze zelfstandig uit te voeren. Voor elke extra leerkracht is een nieuwe licentie nodig.

Als leerkracht hoef je niet opnieuw je weg te vinden in de nieuwe materie, want we helpen je graag met de train-de-trainer sessie. Je raakt hiermee bekend met onze materialen, aanpak en vaardigheden. Met ons draaiboek helpen we je bij het opstellen van de les agenda en je lessenplan. Lesboeken en lab materialen voor de labs zijn beschikbaar. Met deze producten verdien je een stapelkorting. Bij een goed gevuld pakket zullen de licentiekosten meestal wegvallen.

Onze stapelkorting wordt in mindering gebracht op achtereenvolgens de licentie kosten, draaiboek, train-de-trainer support uren.

Kostenindicatie:

Zodra meer dan één leerkracht op je school actief is, dan is de overstap naar het “School” pakket een verstandige keuze. Lees verder onder het volgende kopje.

School – Pakket met licentie voor één school (met meerdere leerkrachten)

Als school gebruik je gedurende het schooljaar één project, lessenserie of draaiboek. Je betaalt € 600 per project per jaar. Meerdere leerkrachten van de school krijgen toegang tot de betreffende projecten van Junior IOT. Jouw leerkrachten hebben hiermee toegang tot alle lesmaterialen, leerkracht ondersteuning en achtergrondinformatie die ze nodig hebben om deze projecten zelfstandig uit te voeren. Je mag deze lessenserie gedurende het schooljaar meerdere malen uitvoeren. Voor elk extra project, lessenserie of draaiboek heb je een nieuwe licentie nodig.

Ons doel is jullie als school in dit pakket zo goed mogelijk te ontzorgen. Daarvoor bieden we ons draaiboek aan, waarbij we samen online een globaal lessenplan opstellen. De train-de-trainer sessie helpt de leerkrachten in een kennismaking met onze materialen, aanpak en vaardigheden. Lesboeken en lab materialen ondersteunen de leerlingen en de leerkrachten in de labs. De jaarlijkse update is een check-up naar de leerkrachten toe, waarbij we ook de lab materialen controleren. Met deze producten verdien je een stapelkorting. Bij een goed gevuld pakket zullen de licentiekosten meestal wegvallen.

Kostenindicatie:

Onze stapelkorting wordt in mindering gebracht op achtereenvolgens de licentie kosten, draaiboek, train-de-trainer support uren.

Verlenging – Een extra jaar, met licentie

In het volgende schooljaar verleng je jouw pakket met licentie om de lessen te blijven aanbieden. Vanzelfsprekend kan je de lessen dit jaar naar eigen inzicht vaker aanbieden om een grotere groep deelnemers te bedienen. Bij meer leerkrachten of meer lessenseries is een extra licentie nodig. Onze afspraken blijven hetzelfde.

Om met ons mee te groeien geven we een jaarlijkse leerkrachten-update. In deze sessie van één dagdeel delen we nieuwe ontwikkelingen en luisteren we naar de ervaringen. Zo kan de leerkracht nog beter steunen op onze support om het komende jaar nog soepeler in te starten. De eerder geleverde lab materialen krijgen een check-up en waar nodig worden materialen aangevuld en vervangen (meerkosten op nacalculatie). Met deze producten verdien je een stapelkorting.

Kostenindicatie:

All-in – Junior IOT geeft les, inclusief licentie

Wil je dat we de lessen volledig voor je verzorgen? Ons programma wordt dan van begin tot einde op jouw school uitgevoerd door onze Junior IOT professional. Licentiekosten zijn verwerkt in het dagtarief.

We vinden het mooi om jullie schoolprogramma blijvend uit te breiden met onze benadering voor technologie, en daarom zoeken we wel naar de betrokkenheid van jouw leerkrachten. De leerkrachten van de school kunnen in de lessen meekijken en meedoen, onze professional geeft de lessen.

Kostenindicatie Lessenserie PO technologie op school

 • één schooljaar wekelijks één PO schooldag – Groep 4 t/m 8 – elke dag 5 à 6 lessen van 60 minuten – voor 8-12 leerlingen – enkele lessen met volle klas – inclusief gebruik van gereedschap en apparatuur – € 450 per week, exclusief grotere verbruiksmaterialen, machines en apparatuur. Een uitgewerkt scenario is na te lezen op https://junioriot.nl/pakketten2020-voorbeeldberekening/. Voor meer- en minder kosten, zie de details op https://junioriot.nl/trainingen/
 • 4 dagdelen PO – Groep 5 t/m 8 – elke dag 2 à 3 lessen van 60 minuten – voor 8-12 leerlingen – inclusief gebruik van gereedschap en apparatuur – € 1200
 • 4 schooldagen PO – Groep 4 t/m 8 – elke dag 5 à 6 lessen van 60 minuten – voor 8-12 leerlingen – inclusief gebruik van gereedschap en apparatuur – € 1800, exclusief grotere verbruiksmaterialen

Kostenindicatie VMBO, MBO, VO, zie ook details op https://junioriot.nl/trainingen/

 • Keuzevak Programmeren met de Microcontroller, 20 weken, wekelijks één blok van 4 lesuren – voor circa 15-20 leerlingen – € 300 per week, plus lab inrichting en verbruiksmaterialen.
 • Keuzevak MBO Internet of Things, 20 weken, wekelijks twee blokken van elk 4 lesuren – voor circa 15-20 leerlingen  – € 600 per week, plus lab inrichting en verbruiksmaterialen. Een uitgewerkt scenario is na te lezen op https://junioriot.nl/pakketten2020-voorbeeldberekening/. Voor meer- en minder kosten, zie de details op https://junioriot.nl/trainingen/

Voor verdere details over deze prijzen, zie de details op https://junioriot.nl/trainingen/

Nadat we vanuit Junior IOT jullie lessen hebben verzorgd, is het goed mogelijk om als school het tweede jaar de lessen zelf over te nemen. Hiervoor heeft de school de keuze uit de genoemde “Leerkracht” en “School” licentie.

Idee! Als school kan je mogelijk aanspraak maken op subsidies die een deel van de kosten vergoeden.

Stapelkorting 2020: sparen voor gratis licentie, draaiboek en support

Op de eerste factuur geven we een korting wanneer er tegelijk andere producten worden verrekend. De korting is dan een percentage van de betreffende factuurregel. De korting wordt in mindering gebracht op achtereenvolgens de licentie, draaiboek en support uren om deze bij een gebalanceerd pakket gratis aan te kunnen bieden.

 • 10% bij aanschaf van gereedschappen en machines
 • 20% bij onderdelen sets
 • 25% bij train-de-trainer nascholing en trainer-update
 • soms wel tot 30% bij boekverkoop (let op, in verband met de Wet op vaste boekenprijzen zijn er slechts beperkte mogelijkheden om al dan niet indirecte korting te geven op boeken)

Een uitgewerkt voorbeeld is na te lezen op https://junioriot.nl/pakketten2020-voorbeeldberekening/.

Vraag om een voorstel voor jullie situatie

We overleggen graag over jullie én onze mogelijkheden. We doen graag een voorstel om een productieve samenwerking op te starten. Stuur ons daarvoor een email: [email protected]